کیسه نانی 60x90

نایلکس نانی مواد نو سایز 90*60 در انواع مصارف از جمله بسته بندی نان را دارا می باشد تعداد این سایز در یک کیلو 100 عدد می باشد.