کیسه نانی 55x70

نایلکس نانی مواد نو سایز 70*55 در انواع مصارف از جمله بسته بندی نان را دارا می باشد تعداد این سایز در یک کیلو 150 عدد می باشد.